Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Демография Лекція 9. Брачность.
просмотров - 378

Поняття шлюбу (дуально-родовой організації шлюбу) досить складно при його зовнішній простоті. По визначенню Ю.И.Семенова шлюб являє собою соціальну форму відносин між підлогами. У сучасному суспільстві - шлюб, санкціонована і регульована суспільством форма відносин між чоловіком і жінкою, що визначає їхнього права й обов'язки по відношенню друг до друга і до дітей. Умови шлюбу, порядок його висновку і форми широко варіюються в різних країнах і в народів світу, істотно змінюючись у ході історичного розвитку.

Першою формою суспільного регулювання полових відносин вважається груповий шлюб, характерний для ранньої стадії первісного суспільства. Груповий шлюб (див. таблицю 7) був відношенням між родами, а не між обличчями. Усякі полові зв'язки усередині роду були строжайше заборонені. Груповий шлюб був, очевидно, дислокальным, тобто чоловік і дружина не жили разом і не належали до одного господарсько-побутового колективу. Надалі груповий шлюб між членів різних пологів звузився до облич, що належать до одного покоління, і потім перемінився парним шлюбом. Спочатку при парному шлюбі дружини, імовірно, жили окремо, потім чоловік став переходити в рід дружини (матрилокальный шлюб), а пізніше дружина в рід чоловіка (патрилокальный шлюб), майно було роздільним, зберігалися пережитки групового шлюбу.

Перехід до землеробства і скотарства підвищив господарську роль чоловіка, у результаті чого парний шлюб усталюється, дає початок шлюбу моногамна, зміцнювальна цілісність родини, що з розпадом родового ладу стає основним соціально-економічним осœередком суспільства. Шлюб, як правило, стають монолокальным - чоловіки входять до складу однієї родини й одного господарства. Моногамний шлюб часто розглядається як половою і побутовий^-господарсько-побутовий союз, що зближає це поняття з поняттями родини і домогосподарства. Повсюдно затверджується патрилокальный шлюб, дружина з дітьми підпадає фактично під владу чоловіка.

У ході історичного розвитку основною формою шлюбу стає моногамія. У деяких народів вона сполучається з полігамією, однак поширення останньої поступове скорочується. Висновок шлюбу і вибір шлюбного партнера відбувається під визначальним впливом соціальних і економічних факторів.

У рабовласницьких державах шлюб був визнаний лише дли вільних громадян; різко засуджувалися шлюбні зв'язки вільних з рабинями. У феодальних суспільствах панували гомогамные шлюби, особливо серед правлячих чи класів станів. Шлюби між кріпаками полягали звичайно з волі поміщика. Посилення соціальної й особливе економічної функції родини приводить до ускладнення порядку висновку шлюбу, якому передує домовленість про його матеріальні умови (викуп, додане). Відповідальність і ініціатива при висновку шлюбу, а також вибір шлюбного партнера стають функціями глави родини.

Таблиця 7