Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Биология Протокол практичного заняття
просмотров - 631

Дата_______

Робота №1. Вивчення будови мікроскопу і роботи з ним.

Прочитайте та запам’ятайте!

Основні системи мікроскопа та їх призначення

Системи Що входить Призначення
Механічна система штатив – предметний столик – тубус – револьвер – макрогвинт – мікрогвинт – гвинт конденсора – опора для мікроскопу   для розміщення препарату для розташування окуляру місце розташування об'єктивів орієнтовне наведення на фокус точне наведення на фокус   регулювання освітлення
Оптична система окуляри об’єктиви збільшення об’єкту збільшення об’єкту
Освітлювальна система дзеркало конденсор діафрагма спрямування світлових променів концентрування світлових променів регулювання ширини пучка світлових променів

Правила користування мікроскопом.

1.Встановити мікроскоп до лівого плеча з тим, щоб правою рукою робити малюнки у зошиті для протоколів. Центруйте об’єктив малого збільшення шляхом оберту револьверу доки не почуєте клацання.

2.Дивлячись в окуляр лівим оком (праве відкрите), повертайте дзеркало у напрямку променів світла до максимально яскравого та рівномірного освітлення поля зору.

3.Покладіть препарат на предметний столик мікроскопа накривним склом наверх. Об’єкт, який ви будете розглядати, мусить знаходитись точно під об’єктивом малого збільшення.

4. Дивлячись збоку на препарат, опустіть тубус за допомогою макрогвинта так, щоби відстань між фронтальною лінзою об'єктиву та накривним склом препарата була близько 0,5 см. Потім, дивлячись в окуляр, за допомогою макрогвинта підніміть тубус до появи чіткого зображення. Встановіть оптимальне освітлення за допомогою конденсора. Для переведення на велике збільшення, об’єкт, що вивчається встановіть у центр поля бачення. Дивлячись збоку на препарат, обертом револьвера встановіть об’єктив великого збільшення. Для точного фокусування повертайте мікрогвинт не більше, ніж на півоберта. Якщо об’єктив спирається на накривне скло, підніміть тубус за допомогою макрогвинта так, щоб відстань між фронтальною лінзою об’єктива та препаратом була менше 1 мм. Дивлячись в окуляр, повільно підіймайте тубус до появи зображення.

Щоб не зіпсувати препарат, опускаючи тубус, слідкуйте за відстанню між фронтальною лінзою та накривним склом.

A. Закінчивши роботу, переведіть мікроскоп на мале збільшення, зніміть препарат, а потім – у неробочий стан.

Для закріплення знань будови мікроскопа та правил роботи з ним, студенти виконують наступне:

На рисунку цифрами позначені частини мікроскопа. Запишіть назви цих частин.

A. __________________________________________________________

B. __________________________________________________________

C. __________________________________________________________

D. __________________________________________________________

E. __________________________________________________________

F. __________________________________________________________

G. __________________________________________________________

H. __________________________________________________________

I. __________________________________________________________

J. __________________________________________________________

K. __________________________________________________________

L. __________________________________________________________

Робота №2. Виготовлення тимчасових препаратів

1. Перехрест волоконець шерсті.

Піпеткою наберіть води зі склянки і капніть у центр предметного скла. Візьміть декілька волоконець шерсті і покладіть їх у краплю води. Потім візьміть за бічні грані накривне скло і покладіть його на волоконця шерсті.

Покладіть виготовлений препарат на предметний столик мікроскопу і роздивіться об’єкт на малому та великому збільшенні. Замалюйте перехрест волоконець шерсті.

2. Клітини плівки цибулини.

Зніміть пінцетом тонку плівку зі шматочка цибулини і покладіть її на предметне скло. Додайте краплю розчину Люголя і накрийте накривним склом. Роздивіться препарат на малому і великому збільшенні. Замалюйте 2-3 клітини. На малюнку позначте ядро, оболонку, цитоплазму, вакуолі.

Дата і підпис викладача______________________________

5. МАТЕРІАЛЬНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

1. Таблиці.

2. Мікроскопи.

3. Матеріали для виготовлення тимчасових препаратів.

B.

1.ТЕМА: МОРФОЛОГІЯ КЛІТИН ПРО- ТА ЕУКАРІОТ.

2.АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. У середині XX ст. в біології склалось уявлення про рівні організації життя. На заняттях з біології студентам пропонують ознайомитися з проявом основних властивостей живого на цих рівнях. В даній темі вони вивчають клітинний рівень. Знання будови, функцій клітин є фундаментом для вивчення подалі клінічних і медико-біологічних дисциплін (анатомії, мікробіології, фізіології). Лікар в практичній діяльності широко використовує ці знання.

3.МЕТА ЗАНЯТТЯ.Вивчити будову клітини як елœементарної одиниці життя; уяснити взаємозв’язок будови і функції органоїдів.

4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТя.

4.1. Теоретичні питання до заняття

Робота 1.Будова мікроскопу і робота з ним.

Робота 2.Характеристика основних рівнів організації життя.

Робота 3.Основні етапи розвитку клітинної теорії і її сучасні положення.

Робота 4.Прокаріотичні організми. Особливості будови.

Робота 5.Еукаріотичні організми. Структура і функція компонентів еукаріотичної клітини.

4.2 Матеріали для самоконтролю:

На якому рівні спостерігається найбільша різноманітність форм життя?

Молекулярно – генетичному

Онтогенетичному

Клітинному

Біогеоценотичному

Популяційно-видовому

До немембранних органоїдів клітини відносять:

Органели вакуолярної системи

Гранулярну ЕПС

Рибосоми

Комплекс Гольджі

Агранулярну ЕПС

Яке із зазначених положень, що доповнило клітинну теорію, належить Р. Вірхову?

Ядро – обов’язкова структура клітини

Кожна клітина обмежена оболонкою

Кожна клітина – з клітини

Цитоплазма – головна структура клітини

Оболонка клітини – її основна структура

Під світловим мікроскопом у клітинах синьо-зелœеної водорості не було виявлено структурно оформленого ядра. До якого типу організації клітин їх можна віднести?

Прокаріоти

Еукаріоти

Віруси

Бактерії

Бактеріофаги

Револьвер слугує для переключення:

Об’єктивів

Окулярів

Просвіту ірисової діафрагми

Висоти тубусу над предметним столиком

Регулювання положення дзеркала