Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Астрономия Визначення відстаней до тіл СС
просмотров - 1245

1) Третій закон Кеплера

2) Радіолокация

3) Паралактичне зміщеннязміна напряму на предмет при…

Контрольні питання:

1. Роботи Галілея? 9. Третій закон Кеплера?

2. Геліоцентрична система світу? 10. 1 а.е.?

3. Будова сонячної системи? 11. Збурення в русі планет?

4. Конфігурації планет? 12. Відкриття Урана?

5. Види конфігурацій планет? 13. Відкриття Нептуна?

6. Періоди обертання планет навколо Сонця? 14. Відкриття Плутона?

7. Перший закон Кеплера? 15. Визначення відстаней до тіл сонячної системи?

8. Другий закон Кеплера? 16. Паралактичне зміщення?

КОНСПЕКТ № 5 «СОНЯЧНА СИСТЕМА»(§15-21)

  ЗГ ← ПЛАНЕТИ ------------------ ► Г
Меркурій Венера Земля Марс Малий (4-5,5) 1 Разріджена З,Марс-24 ч; М-58 сут; В-243 сут D ρ Атмосфера Доба Великий (0,6-1,6) г/см3; Щільна 6-16 ч Юпитер Сатурн Ур ан Нептун

МІСЯЦЬ      
  Немає: Рельєф: t
D=(1/4)*DЗ; М=(1/81)МЗ   g=1.6 м/с2 атмосфери, води, МП «океани», «моря», цирки, кратери, гори, ізломи від +120 до -170 0С
  МЕРКУРИЙ ВЕНЕРА МАРС
Рельєф лунный складний канали, пустині
Атмосфера - дуже щільна, СО2 розріджена
АД, атм - 0,01
t,°C +300 +500 0 - (-70)
Супутники - - Фобос, Деймос
       
         

  ЮПІТЕР САТУРН УРАН НЕПТУН
Атмосфера очень плотная: H2, He, CH4, NH3
МП очень сильное
t, ис -145 -180 -224 -218
Спутники
МАЛІ ТЕЛА      
АСТЕРОЇДИ КОМЕТИ МЕТЕОРИ
Між Ми Ю За межами СС БОЛІДИ МЕТЕОРИТИ
Орбіта: ВЭ Крупний метеор - Впавший на Зметеор:
m=0,l-mЗ Ядро: П+ЗГ що летить по небу ОШ 1) кам’яні
Церера: 800 км Голова: Я+ГО   2) залізні
Веста: m=6! Період: десятки років Галлея – 76 років   3) к-з

Космогоніянаука, яка вивчає походження і … Утворення СС з:

1) Кант – хмара холодних пилинок

2) Лаплас – газової туманності 5 млрд. років!

3) Шмідт – газопилової хмари

Контрольні питання:

1. Загальні характеристики планет земної групи? 7. Астероїди?

2. Загальні характеристики планет-гігантів? 8. Комети?

3. Будова Землі? 9. Метеори? Види метеорів?

4. Фізичні характеристики Місяця? 10. Космогонія?

5. Фізичні умови на Меркурії, Венері, Марсі?

6. Фізичні умови на Юпітері, Сатурні, Урані і Нептуні? 11. Вік сонячної системи?

12. Теорії утворення сонячної системи?

КОНСПЕКТ № 6 «СОНЦЕ»(§22)

Найближча зірка(РГШ) – ЖК!(Н – 70%; Не – 30%)

Внутрішня будова:

1) Ядро - ЯР з виділенням Е!

2) «Лучиста зона» - перевипромінювання Е!

3) Конвективна зона - перемішування (кипіння) речовини.

Атмосфера:

1) Фотосфера - 200-300 км; 6000 К - 4000 К

> гранули - 1000 км;

> п`ятна, факели - сильнеМП, конвекція; 11 років!

2) Хромосфера - 10000 км; 10 тис. К

>вспишки

3) Сонячна корона - млн. км; млн. К!

> протуберанці

> сонячний вітер - 1010 - 1011 кг за 1 с!

Сонце і Земля:

Хромосферні вспишки – КВИ – МБ!

Контрольні питання:

1. Сонце? 5. Внутрішня будова Сонця?

2. Хімічний склад сонця? 6. Сонячна атмосфера?

3. Маса Сонця? 7. Сонце і Земля (вплив Сонця на Землю)?

4. Обертання Сонця навколо своєї осі?

КОНСПЕКТ № 7 «ЗІРКИ»(§23-26)

Найближча зоря - α-Центавра - 270000 а.е.; p=0,75//=3*1013 км (1 мм - 280 м)

1 пк=3,26 с.р=206265 а.е. (парсек)

D=1/p// -відстань до зірок в ПК

M=m+5-5* lgDабо M=m+5+5*lgp//- АЗВ(10 пк!)

lgL=0,4*(5-M) – СЗ

Класи зірок:

М(кр) - 3000 К; G(ж) - 6000 К; А(б) - 10000 К; В(г) - 30000 К

Типи зірок:

1) Подвійні:

а) фізично-подвійні - m!

б) спектрально-подвійні - υ!(эфект Доплера: кр- від нас; ф- до нам)

в) затемнено-подвійні (Алголі) – яскравість і масу!

2) Змінні:

а) пульсуючі (Цефеїди) - R, Т, яскравість!(період зміни яскравості ®L®M®D!)

б) нові, наднові – зірки, що вибухають!(зкидування оболонки; в 100 тис. разів!)

Фізичні характеристики зірок:

1) МАСА, m: 0,02 - 80 mс

2) РОЗМІРИ, R:

А) (10 - 12) км – нейтронні зірки

Б) 0,01*Rс- білі карлики

В) (0,1 - 10)*Rc – карлики

Г) 100*Rc – гіганти

Д) >100*Rc - надгіганти

3) СВІТНІСТЬ, L:

А) (0,0001 - 1) – карлики

Б) 100 – гіганти

В) 100000 – надгіганти

Еволюція зірок:

чім т­, тим час життя ↓!(А,В(106 - 107) років; G - 1010 років)

а) m<l,4*mc – червоний гігант®планетарна туманність®білий карлик! ρ=109 кг/м3)

б) m>l,4*mc - надгігант®пульсар (нейтронна зірка! ρ =1016 кг/м3)

в) m>3*mc – чорна діра!

Діаграма «Колір-світність»відображає еволюцію зірок!

Контрольні питання:

1. Найближча до Сонця зірка?? 6. Типи зірок?

2. 1 парсек? 7. Фізичні характеристики зірок?

3. Абсолютна зоряна величина? 8. Еволюція зірок?

4. Світність зірок? 9. Діаграма «Колір-світність»?

5. Класи зірок (по температурі)?

КОНСПЕКТ № 8 «НАША ГАЛАКТИКА»(§27-28)

Галактика –велика система із зірок, міжзоряного газу, пилу, темної матерії,

Зв`язана силами гравітації!

Наша Галактика- сильно сплющена зоряна система (ГЗО!) (>100 млрд. зірок!)

Молочний шлях(galaxifs - молочне коло) та інші видимі зірки - частина нашої Галактики

18 ст. – У.Гершель; 19ст. - В.Струве

Мг≈2*1011 Мс Ядро– 30000 с.р. від С! Скупчення:
Dг≈100000 с.р. 5x3 кпк, 30 млн. зірок а) розсіяні (1200) – 10 тыс. зірок.
  а) центр. ядро - 15-30 пк, 3 млн. зірок; Плеяди та Гідри!
  б) ядришко – 1 пк, ЧД? б) шарові (150) – 100 тыс. зірок. (Ц)

Дифузна матерія:

1) Міжзоряний пил і темні туманності(200-300 пк) - поглинання світла тим більше, чим:

а) дальше зірка; б) чим менше ДВ! (червоний колір зірок!)

2) Світлі пилові туманності:яскрава зірка або светящийся РГ

3) Дифузні газові туманності:Н, О (іонізовані); горяча ГЗ!

4) Нейтральний водень:радіохвилі λ=21 см! (100 К)

Магнітне поле– 10-10 Тл

Космічні промені – протони, елœектрони, ядра атомів (при вспишках наднових зірок)