Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Астрономия Застосування в таких електроустановках заземлення корпусів електроприймачів без їх занулення забороняється.
просмотров - 1130

Занулення у сільських елœектроустановках

Занулення – навмисне елœектричне з’єднання з нульовим захисним провідником металевих неструмоведучих частин, які можуть оказатися під напругою при ушкодження ізоляції або при падінні на ці частини фазного проводу, що обірвався.

Захист від ураження елœектричним струмом заснований на неухильному дотриманні двох принципів елœектробезпеки, перший з яких свідчить, що небезпечні струмоведучі частини елœектроустановки повинні бути недоступні, а другий - що доступні провідні частини не повинні бути небезпечними як в нормальних експлуатаційних, так і в аварійних умовах за наявності несправності.

Основним призначенням занулення є забезпечення відключення ділянки мережі, на якій відбулося замикання провідників, що знаходилися під напругою, на занулені частини установки.

При напрузі до 1000 В в елœектроустановках з глухо-заземленою нейтраллю або з глухо заземленим виведенням джерела однофазного струму, або з глухо заземленою середньою точкою постійного струму повинне бути виконане занулення.

У елœектроустановках з ізольованою нейтраллю повинне бути виконане заземлення і передбачена можливість виявлення і швидкого знаходження замикання на землю.

Застосування занулення в елœектроустановках з ізольованою нейтраллю не допускається.

Заземленню або зануленню підлягають:

- корпуса елœектричних машин, трансформаторів, апаратів, світильників, приводи елœектричних апаратів;

- вторинні обмотки вимірювальних трансформаторів;

- каркаси розподільних щитів, щитів і пультів управління, щитків і шаф;

- металеві конструкції розподільних пристроїв, металеві, кабельні конструкції, металеві кабельні сполучні муфти, металеві оболонки і броня силових і контрольних кабелів, металеві оболонки проводів, сталеві труби елœектропроводки, корпуси шинопроводів, лотки, короби і сталеві смуги, на яких укріплені кабелі і дроти (окрім тросів і смуг, по яких прокладені кабелі із заземленою або зануленою оболонкою або бронею), і інші металеві конструкції, пов'язані з установкою елœектроустаткування;

- металеві корпуси пересувних і переносних елœектроприймачів.

Заземленню або зануленню не підлягають:

- корпуси елœектроприймачів з подвійною ізоляцією, а також корпуси елœектроприймачів, що підключаються до мережі через розділовий трансформатор;

- рейкові шляхи (окрім кранів), що виходять за територію елœектростанцій, підстанцій, розподільних пристроїв і промислових підприємств.

Слід зазначити, що в елœектричних мережах напругою нижче 1000 В з системами заземлення ТN-С-S, ТN-S, ТТ і IТ для усунення небезпеки ураження людини елœектричним струмом у разі його дотику до відкритих провідних струмоведучих частин, що опинилися під напругою унаслідок порушення ізоляції струмоведучих частин, окрім захисного заземлення з нормованим опором, згідно вимогам ПУЕ ЕСУ повинœен застосовуватися також пристрій захисного відключення від прямого випадкового дотику і до струмоведучих частин елœектроустановки.