Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Астрономия Ієрархічна структура суспільства доби Киїської Русі
просмотров - 1125

Панівний клас Феодально залежний клас
· князь · удільні князя · бояри · духовенство · знатні землевласники · дружинники · заможні городяни · смерди · закупи · рядовичі · челядь · холопи · ремісники · дрібні торговці · міські низи

Смерди – мали приватне господарство, житло, земельні наділи, платили данину князю і були відносно вільними.

Закупи – не мали власного господарства, змушені були йти в кабалу до феодала за купу ( грошову позику).

Рядовичі – укладали з феодалом договір (ряд), на підставі якого визнавали свою залежність від нього і змушені були працювати за частку виробленої продукції.

Челядь – особи, що втратили своє господарство і працювали на феодала. Особисто залежні (їх дарували, передавали у спадщину).

Холопи – населœення, що повністю перебувало у власносі феодала.

Завдання:

1. За допомогою історичної літератури заповніть таблицю «Економічний розвиток Київської Русі».

Сільське господарство Ремесло Торгівля Урбанізація Сільське господарство
         

Таким чином, за доби Київської Русі в соціально-економічній сферіі розпочався процес становлення__________________відносин, формується система______________ власності (землеволодіння), ускладнюється __________________ панівного класу, інтенсивно йде диференціація ___________ . Провідною галуззю економіки цього часу було _____________. Відокремлення ремесла від землеробства, концентрація ремісників у містах, активізація обміну та торгівлі сприяли становленню _____________ системи.