Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Астрономия Ознаки феодального ладу
просмотров - 299

ІІІ міні-модуль

Великі князі Київської Русі та їхня державотворча політика

Князь Роки правління Внутрішньополітична діяльність Зовнішньополітична діяльність
       

Причини феодальної роздрібненості Київської Русі:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наслідками феодальної роздрібненості Київської Русі стали:

1.

2.

3.

4.

5.

Отже,______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Особиста залежність селян від феодала Власність феодала на землю Основні класи суспільства феодали та залежні селяни Натуральний характер землеволодіння Виконання феод. повинностей на користь феодала

За часів Київської Русі сформувалося феодальне суспільство у східних слов’ян. Хоча процес утвердження феодальних відносин у Київській Русі в цілому збігався із загалноєвропейськими тенденціями, але він мав і свої особливосіт:

1. У Київській Русі феодалізм зароджувався на основі первіснообщинного ладу, східнослов’янське суспільство перескочило рабовласницький етап розвитку;

2. на Русі темпи феодалізації були уповільненими порівняно з Європою, де ще з античних часів прижилися традиції приватної власності;

3. виникнення та становлення великого землеволодіння не призвело до масового обезземелœення селян, оскільки в межах державної території існувала значна кількість незаселœеної, господарські неосвоєної землі