Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Материалы - Журналистика и СМИ

Страницы: «  1 2 3 ... 8 9 10 11 12  »
 • Громадську думку,
 • Громадянина
 • Два напрямки у розвитку української преси: москвофільський та народовський
 • Е годы, журналистика
 • Етичний кодекс українського журналіста
 • Жесткую форму делаем сами
 • Журнал нефтяных операций.
 • Журналистика России в 1917: между двух революций
 • Журналістський пул.
 • Зам. № 8.
 • Запитання.
 • Злочини, що посягають на суспільні відносини із здійснення інших особистих прав і свобод людини й громадянина.
 • И тенденции в оформлении периодических изданий
 • И тенденции в оформлении периодических изданий
 • Имиджевая статья
 • Інтернет-журналістика: сучасний стан, тенденції розвитку.
 • Ка - С. 38-40.
 • Кодекс професійної етики журналістів
 • Комнатные
 • Лекція № 13. Безпека журналістського розслідування.
 • Літературна майстерність – фахова ознака сучасної журналістики.
 • Люди в першому випадку (слюсар, токар, фрезерувальник)
 • Макетування книжково-журнальних видань.
 • Методичні рекомендації щодо реалізації та проведення уроків малювання пейзажу.
 • Модель сравнительных семанти­ческих признаков.
 • Можлива, якщо точно
 • Мужские образы в СМИ
 • Наличие договоров со СМИ по поводу освещения деятельности организации.
 • Населення
 • Насущними) вона не завжди може дати конкретну
 • Национальная пресса народов СССР
 • Не було жодного прогресу (досить нагадати той
 • НІМЕЧЧИНА
 • Обеспечение системы работы с журналистами
 • Общая характеристика публицистического стиля
 • Основные жанры публицистики
 • Оформление иллюстраций
 • Перевод в СМИ
 • Периодического издания
 • Письмо, письменность, предметное письмо, пиктография, логография, иероглифы, папирус, клинопись, пергамент, ксилография, кодекс.
 • Повноваження та сфера діяльності КЖЕ
 • Погрешности результата измерений
 • Подготовка выступлений лидеров организации в СМИ.
 • Поняття журналістської етики
 • Поняття майстерності у тоталітарному та демократичному суспільстві.
 • Порушення цих правил призводить до серйозного
 • Преса Закарпаття
 • Принципові положення
 • Принципы налогообложения А. Смита
 • Причому, виносячи результати свого спостереження
 • Проектування сайтів
 • Размещение, специальное оборудование, охрана и организация режима в помещениях, где установлены криптосредства или хранятся ключевые документы к ним.
 • Результати експерименту.
 • Результаты воздействия СМИ.
 • Роботи.
 • Розвиток у певному
 • Роль средств массовой информации в политическом процессе
 • Рязань 2013 г.
 • Самые популярные ошибки рr-менеджера
 • Сатирические издания 1905-1906
 • Синтетичний облік витрат діяльності ведеться у журналі № 5.
 • Сказати,
 • Социологические исследования зффективности журналистики. -
 • Спричинили
 • Структура пресс-службы. Особая роль пресс-секретаря
 • Талант лідера як державного діяча й політика полягає не стільки в рівні інтелекту, скільки в безпомилковому відборі радників, а вже потім у виборі із запропонованого ними.
 • Там само. - С. 178.
 • Триступінчатий контроль за охороною праці на підприємстві
 • У моді так званий мультимедійний (універсальний) журналіст.
 • Управління механізмами формування новин як основа роботи спиндоктора і прес-секретаря
 • Функции, задачи и принципы оформления периодических изданий
 • Цензура и журналистика
 • Ціль визначає смисл функціонування системи і основну її задачу.
 • ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ РАБОЧИХ
 • Базовые PR-документы в отношениях со СМИ
 • В журнале регистрации предусматриваются графы, учитывающие специфику деятельности юридического лица и отражающие всю необходимую информацию.
 • ВНИМАНИЕ И ПАМЯТЬ ЛЕКЦИЯ 30
 • ВОЗРОЖДЕНИЕ В СТРАНЕ МНОГОПАРТИЙНОЙ ПЕЧАТИ
 • ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СТРУКТУРЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
 • Драматургія журналістського твору.
 • Журнал за лютий олівцем
 • ЖУРНАЛИСТИКА В ПЛЕНУ ВОЛЮНТАРИЗМА И РЕЦИДИВОВ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ
 • ЖУРНАЛИСТИКА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИХ СТОРОН
 • Журналистика и новое политическое мышление
 • ЖУРНАЛИСТИКА И НОВОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
 • ЖУРНАЛИСТИКА СОВЕТСКОЙ РОССИИ В УСЛОВИЯХ МНОГОПАРТИЙНОСТИ
 • Журнальная периодика
 • Залежність проникності від пористості та розміру пор
 • История журналистского образования.
 • Источники Конституционного права РФ
 • Лекция : Журналистика начала XIX в.
 • Молодежная пресса
 • Наличие средств связи
 • НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
 • Некоторые правила общения с журналистами
 • Ознаки журналістики як професійної діяльності
 • Організація роботи активу підрозділу.
 • Основные факторы. Влияющие на предел выносливости.
 • Особенности политического влияния СМИ
 • Отечественная журналистика в конце 20-х и в 30-е гг.
 • Всего 1190 на 12 страницах по 100 на каждой странице.
  Страницы: «  1 2 3 ... 8 9 10 11 12  »