Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Материалы - Демография

Страницы: «  1 2 3 ... 7 8 9 10  »
 • Демографічний, розселенський і працересурсний потенціал.
 • До системи місцевого самоврядування належать органи самоорганізації населення, будинкові, квартальні та інші органи самоорганізації населення.
 • Долго ли живут пенсионеры?
 • Доходи населення та їхні соціально-політичні виміри
 • Доходи населення України в 2001-2007 роках
 • Екстремальні історичні події і ретроспективні вирахування їхніх демографічних наслідків
 • Етап — узгоджуються дві частини балансу. Розрахунок ресурсної частини балансу трудових ресурсів
 • За цілями прогнозування
 • Завдання демографічної статистики
 • Изменяется возрастная структура населения.
 • Индикаторы дифференциации доходов населения
 • І. Населення як суб‘єкт соціально-економічних відносин, його якісна характеристика.
 • ІІ. Види ринків праці. Сегментація ринків праці
 • ІІІ. Регулювання зайнятості населення
 • ІІІ. Трудовий потенціал
 • Істинний коефіцієнт природного приросту
 • Історія розвитку демографічних досліджень
 • Контрольні запитання
 • Контрольні запитання
 • Контрольні запитання
 • Контрольні запитання
 • Контрольні питання та завдання
 • Кумулятивні коефіцієнти народжуваності до певного віку
 • Лекция 24. Проблема народонаселения.
 • Метод демографічної статистики
 • Методи стандартизації
 • Місце регіональної економіки в системі наук.
 • Народжуваність і плідність
 • НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ РЕГИОНА
 • НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ РЕГИОНА
 • Необхідність і значення розрахунків перспективної чисельності населення
 • Нетто-коефіцієнт відтворення населення
 • Определение численности населения
 • Основні етапи опрацювання соціологічного матеріалу та їх характеристика
 • Основні поняття та наукові категорії регіональної економіки.
 • Основные признаки сегментации рынка по группам потребителей
 • Оцінка точності прогнозів населення
 • Оцінка точності прогнозів населення
 • Перепис населення - основне джерело даних про населення
 • Перспективные демографические статистические оценки
 • Питання адміністративно-територіального устрою ре­гулюються також Конституцією та іншими законодавчими актами України.
 • Подхода к определению резервов расписания
 • Показники відтворення населення
 • Показники народжуваності для умовного покоління
 • Показники розлучності
 • Показники шлюбності
 • Политический процесс: виды, субъекты, политическое участие.
 • ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ І СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇЇ МЕХАНІЗМ
 • Понятие народонаселения и основные демографические группы.
 • Понятие о населении
 • Поняття відтворення населення
 • Поняття глобальних проблем сучасності.
 • Поняття демографічного прогнозу
 • Поточний облік демографічних подій
 • Потребности человека в разные возрастные периоды. Рост и развитие.
 • Пошук роботи через державні центри зайнятості
 • Практичне значення даних демографічної статистики
 • Проблемы связанные с перенаселением
 • Прогнозирование на основе экстраполяции тренда
 • Прожитковий мінімум як основа соціальних гарантій доходів населення
 • Рівень зайнятості населення професійною працею.
 • Рівні управління соціальною сферою
 • Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції. Рівноважний рівень цін і рівноважний рівень обсягу національного виробництва
 • Роль двумерного и многомерного анализа в медиапланировании
 • Рост населения по десятилетиям
 • Сегментация по социально-экономическим признакам
 • Середня очикувана тривалість життя при народженні у 1990-2006 рр.
 • Система основних загальноекономічних показників розвитку регіону та аналіз його економічного потенціалу.
 • Сімейні відносини і демографічні процеси
 • Скрытое возражение
 • Смертність із причин
 • Смертність– масовий процес припинення індивідуальних життів, які протікає в населенні. Поряд з народжуваністю смертність формує природний рух (відтворення) населення.
 • Соціальна політика держави
 • Соціальні відносини
 • Соціальні закони
 • Соціально-демографічна структура та її роль у розвитку продуктивних сил суспільства.
 • Соціально-економічні проблеми
 • Спираючись на працю Сорокіна розкрийте суть професійної стратифікації.
 • Співвідношення понять «територія» і регіон та взаємозв’язок між ними.
 • Сравнительная статика модели Солоу.
 • Среднегодовая численность населения
 • Старение населения и социальная политика в России
 • Статистичні показники
 • Структура та склад населення
 • Схильність до вимирання
 • Т Е М А 7 Населення і трудові ресурси України
 • Тема 1. Методологічні засади демографічної статистики
 • Тема 1. Методологічні засади демографічної статистики
 • Тема 6. Ринок праці та його регулювання.
 • Теми рефератів
 • Тенденции и последствия изменения народонаселения.
 • Типи досліджень громадської думки
 • Трудовая миграция населения
 • У чому полягає сутність експериментального методу та соціометричного опитування?
 • Урбанізоване середовище
 • Формы регулирования
 • Часткові коефіцієнти смертності
 • Чрезвычайная ситуация в демографическом развитии России.
 • Шлюб як соціологічна та демографічна категорія
 • Що розуміють під демографічним процесом та яка його особливість в сучасних умовах нашого суспільства?
 • Всего 945 на 10 страницах по 100 на каждой странице.
  Страницы: «  1 2 3 ... 7 8 9 10  »