Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Архитектура Відомо, що апоптоз – запрограмована смерть клітин, яка спостерігається у людини протягом всього онтогенезу. Які з нижче перелічених ознак не є характерними для апоптозу?
просмотров - 516

На гістологічному препараті видно соматичну клітину людини, що знаходиться у метафазі мітотичного поділу. Скільки хромосом входить до складу метафазної пластинки, враховуючи, що кожна хромосома містить дві сестринські

Для визначення статі людини іноді необхідно зробити дослідження соматичних клітин. Які їх структури можуть надати інформацію про стать людини?

На культуру пухлинних клітин подіяли колхіцином, який блокує утворення білків-тубулинів, що утворюють веретено поділу. Які етапи клітинного циклу буде порушено?

У культурі тканин ядерним опроміненням пошкоджені ядерця ядер. Відновлення яких органел у цитоплазмі клітин стає проблематичним?

На елœектронній мікрофотографії представлена клітина, в якій від-сутні ядерця та ядерна оболонка. Хромосоми вільно розміщені, центріолі мігрують до полюсів. В якій фазі клітинного циклу знаходиться клітина ?

За результатами вивчення плям крові на місці злочину судово-медичний експерт визначив, що це кров жінки. За якими ознаками?

Які процеси відбуваються в клітині під час телофази?

Яків процеси відбуваються в клітині підчас анафази?

Які процеси відбуваються в клітині під час метафази?

Концентрауія хромосом біля полюсів клітини

Концентрація хромосом у вигляді клубка

Концентрація хромосом у вигляді двох клубків

*Розміщення хромосом в екваторіальній площині

Розходження хромосом до полюсів клітини

Концентрація хромосом біля полюсів клітини

Концентрація хромосом у вигляді клубка

Концентрація хромосом у вигляді двох клубків

Розміщення хромосом в екваторіальній площині сти

*Розходження хромосом до полюсів клітини

*Реконструкція нуклеолеми

Розходження хромосом

*Цитотомія

Спіралізація хромосом

*Формування ядерець

Тести із банку даних крок -1* - тести із банку крок-1 2006-2007

A. *Наявність сателітів ядер в нейтрофілах

B. Наявність мікроцитів і макроцитів

C. Явища пойкілоцитозу

D. Наявність специфічних гранул в еозинофілах.

E. За кількістю еритроцитів.

A. *В профазі.

B. В анафазі.

C. В метафазі.

D. Втелофазі.

E. Вінтерфазі.

A. *Рибосом

B. Лізосом

C. Ендоплазматичної сітки

D. Мікротрубочок

E. Комплексу Гольджі

A. Мітоз.

B. Пресинтетичний період.

C. Синтетичний період.

D. Постсинтетичний період.

E.

5. У клітині штучно блоковано синтез гістонових білків. Яка структура клітини буде пошкоджена?

A. * Ядерний хроматин

B. Ядерце

C. Комплекс Гольджі

D. Клітинна оболонка

E. Ядерна оболонка

A. Тільце Барра

B. Еухроматин

C. Деконденсований хроматин

D. Гетерохроматин

E. Факультативний хроматин

A. 46 хромосом

B. 92 хромосоми

C. 23 хромосоми

D. 48 хромосом

E. 24 хромосоми

A *При апоптозі відбувається активація генів, продукти яких вбивають клітини.

B Відбувається конденсація ядра і цитоплазми

C Клітина, яка гинœе, часто розпадається на фрагменти

D В процесі апоптозу активуються гени, які розщеплюють ДНК спочатку на великі, а потім

на дрібні фрагменти

E Апоптоз часто відбувається в ембріональному періоді