Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Архитектура Розвиток роздільних пунктів при введенні електричної тяги чи більш потужних локомотивів
просмотров - 709

Основні причини, що викликають перебудову, і загальні вимоги

Лекція № 16. Перебудова роз'їздів, обгінних пунктів і проміжних станцій

Перебудова проміжних станцій, роз'їздів і обгінних пунктів викликається:

- введенням елœектричної тяги чи більш потужних локомотивів;

- спорудженням другої головної колії;

- застосуванням безупинного схрещення поїздів (на одноколійних лініях);

- пропуском з'єднаних поїздів;

- розвитком вантажних пристроїв;

- примиканням під'їзних колій.

У перших трьох випадках проекти перебудови роздільних пунктів є складовою частиною проекту реконструкції (чи посилення) лінії для збільшення пропускної і провізної спроможності. В інших випадках розробляють проекти окремих станцій.

Проекти перебудови розробляють на основі планів існуючих станцій, поздовжніх і поперечних профілів і інженерно-геологічних даних, детального вивчення роботи і перспективи розвитку роздільних пунктів і місцевих умов. Необхідність перебудови повинна бути обґрунтована.

При перебудові роздільних пунктів необхідно максимально зберігати і раціонально використовувати існуючі пристрої і споруди, враховувати впровадження новітніх досягнень техніки і передової технології, передбачати поліпшення обслуговування пасажирів і підприємств, що тяжіють до станції, прагнути по можливості наближати схеми станцій до сучасних типових рішень. Перебудова повинна здійснюватися комплексно, тобто з урахуванням необхідних робіт по СЦБ і зв'язку, контактній мережі й ін., і виконуватися з найменшими утрудненнями для поточної експлуатаційної роботи станції при повному забезпеченні безпеки руху і маневрової роботи. У тих випадках коли перебудова може бути здійснена по різних варіантах, виконується техніко-економічне порівняння варіантів.

Електрифікація лінії чи заміна локомотивів більш потужними викликає звичайно подовження приймально-відправних колій до більшої стандартної довжини в зв'язку з підвищенням вагових норм поїздів.

Колії подовжують у ту сторону, де існуюча площадка має деякий запас по довжині, головна колія у місці подовження розташована на прямій і немає великих штучних споруд. При рівних сприятливих умовах по обидва боки станції колії подовжують у ту сторону, де більш прості горловини.

Але найчастіше доводиться подовжувати станційну площадку і змінювати профіль підходу головних колій якщо вони мають ухили більш 2,5‰. У таких випадках станційну площадку подовжують у ту сторону, де подовження викликає менший обсяг робіт чи легше здійснюється. Змінюючи профіль підходу з існуючим ухилом ii, застосовують проектні ухили iпр не більш керівного ухилу iк, прийнятого на дільниці. Для зменшення обсягу робіт з реконструкції профілю можуть бути застосовані для станційної площадки ухили iпрст до 2,5‰.

Розрахунок елœементів змінюваного профілю може бути виконаний у різних варіантах. Основні варіанти розрахунку при наявності підйому на підході до станції наведені на мал. 16.1, а і б. У першому варіанті (див. мал. 16.1, а) профіль існуючої станційної площадки зберігається без зміни, у другому варіанті (див. мал. 16.1, б) на частині довжини станційної площадки l1 змінюється існуючий ухил ii на проектний iпрст.

Залежність значень довжини елœементів і ухилів визначається рівняннями:

– у першому варіанті розрахунку

– у другому варіанті розрахунку

де lх – довжина нового елœемента профілю з ухилом iпр.

Рис. 16.1. Подовження колій на проміжній станції зі зм'якшенням профілю.

Особливо великі труднощі при провадженні робіт викликають варіанти зм'якшення профілю головного колії, що викликають зниження позначок земляного полотна. Таких варіантів слід по можливості уникати.

У важких умовах, щоб уникнути зрізання існуючого земляного полотна, великих робіт з піднімання колії, перебудови штучних споруд і ін., застосовують пільгові норми проектування частини станційної площадки, що подовжується.

При введенні елœектричної тяги всі головні і приймально-відправні колії обладнують контактною мережею.

На деяких проміжних станціях при елœектрифікації розташовуються тягові підстанції; до них укладають колії, що необхідні на період будівництва, а надалі використовують для подачі устаткування. Тягові підстанції можуть сполучатися з черговими пунктами дистанції контактної мережі.

Рис. 16.2. Схема перебудови проміжної станції при введенні елœектричної тяги.